Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Slide
Slide
Slide

Partizan škola fudbala

Želimo da snovi postanu stvarnost svakom ko hoće da unapredi svoja fudbalska znanja sa nama. Kroz igru i zabavu stavite svoju snagu na test, kroz različite trenažne nivoe.

Kampovi 2012
Put do najvećih – konferencija za štampu

Put do najvećih – konferencija za štampu Marketing FK Partizan pokrenuo je kampanju koja se odnosi na otvaranje letnjeg kampa u ...

Detaljnije...
Put do najvećih – letnji kamp FK Partizan 2013

Put do najvećih – letnji kamp FK Partizan 2013 Pre dvadesetak dana marketing FK Partizan pokrenuo je kampanju koja se odnosi na otvaranje ...

Detaljnije...

Odložen međunarodni turnir u Herceg Novom

Odložen međunarodni turnir u Herceg Novom

Prvi zvanični turnir za 2000,2001, 2002 i 2003 godište, koji je trebao da se održi  u Herceg Novom od 23.02.2012 do 26.02.2012. godine otkazan je zbog vremenskih uslova. Novi termin će biti naknadno objavljen. Više o turniru možete pročitati ovde.

Detaljnije...

Omladinska škola fudbalskog kluba Partizan organizuje

Omladinska škola fudbalskog kluba Partizan organizuje

FK Partizan od ove godine uvodi  međunarodne turnire za 2000,2001, 2002 i 2003 godište. U planu je da bude više turnira i svaki bi bio selekcioni, gde bi po dve najbolje ekipe  sa tih turnira učestvovale na finalnom turniru u sporstkom centru Partizan Teleoptik u Beogradu.

Detaljnije...

„Cr­no-be­li” ta­len­ti pod Or­je­nom

„Cr­no-be­li” ta­len­ti pod Or­je­nom

Na­kon tri go­di­ne pa­u­ze, ju­če­ra­šnjom pro­ziv­kom i pr­vim rad­nim da­nom, u Iga­lu je star­to­vao Par­ti­za­nov zim­ski fud­bal­ski kamp za ma­li­ša­ne, ko­ji­ma je u sr­cu cr­no-be­la bo­ja. Pre­dsta­vlja­ju­ći za­dat­ke i ci­lje­ve oku­plja­na, Alek­san­dar Jo­va­no­vić, ko­or­di­na­tor Par­ti­za­no­vih kam­po­va, ka­zao je da je za ovo zim­sko oku­plja­nje u Iga­lu, što se ti­če or­ga­ni­za­ci­je, pre­vo­za, smje­šta­ja – sve u ...

Detaljnije...